Personal

Vi som arbetar på Stenrösets förskola

Rektor
Gustav Östberg
Asha Shire
Barnskötare
Bamini Sriharan
Barnskötare
Tina Kjellström
Barnskötare
Ati Banitaba
Barnskötare
Rokeya Khan
leg. Förskollärare
Carita Haga
leg. förskollärare
Björn Hast
Leg. förskollärare
Anna Holmqvist
Förskollärare
Pervin Yesilmen
Barnskötare
Uppdaterad: