Barnråd

 

På förskolorna i vår enhet har vi barnråd som en del i att förverkliga förskolans demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får alla barn på förskolan tycka och tänka i viktiga frågor som rör t,.ex förhållningssätt, arbetssätt och miljön på förskolan. Syftet är att barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de befinner sig i på förskolan.

På Stenrösets barnråd uppmuntras alla barn att tycka till om en specifik fråga. Representanter från varje avdelning träffas sedan i ett möte för att delge varandra avdelningens tankar med hjälp av teckningar, foton och stöd från pedagogerna. Mötet dokumenteras och sammanställs på barnrådsväggen för barn, vårdnadshavare och personal att ta del av. Barnens tankar följs upp i verksamheten med barnen och blir en del av vårt värdegrundsarbete.

Några av de frågor som vi har ställt till barnen:

  • Finns det någon plats på gården som känns otrygg?
  • Vad vill du göra på gården?
Uppdaterad: