Fjärilen

Fjärilen har barn i åldrarna 1-2 år. 

På Fjärilen arbetar vi med att erbjuda barnen aktiviteter där de får utforska olika typer av material och fenomen, såsom exempelvis ljus, ljud och vatten. Syftet med projektet är att erbjuda barnen utforskande möten med olika sorters material samt att vidga och utmana förståelsen av olika materials egenskaper och möjligheter. Detta innebär bland mycket annat att barnen får en grundförståelse för hur olika material fungerar och vad de har för egenskaper.

Uppdaterad: