Humlan

Humlan har barn i åldrarna 2-5 år. 

Syftet med att arbeta i projekt är att utmana och locka barnen till lekfulla och lärande sammanhang, som har stöd i de mål som finns formulerade i läroplanen för förskolan. På det sättet lär barnen i ett roligt och meningsfullt sammanhang där de får möjlighet att ställa frågor, undersöka, söka kunskap, pröva, upptäcka och reflektera över sin omvärld.

Med de yngsta barnen arbetar vi med att erbjuda barnen aktiviteter där de får utforska olika typer av material med fokus på språk och samspel. Syftet med projektet är att erbjuda barnen utforskande möten med olika sorters material samt att vidga och utmana förståelsen av olika materials egenskaper och möjligheter. Detta innebär bland mycket annat att barnen får en grundförståelse för hur olika material fungerar och vad de har för egenskaper.

Uppdaterad: