Trollsländan

Trollsländan har barn i åldrarna 2-5 år. 

Syftet med att arbeta i projekt är att utmana och locka barnen till lekfulla och lärande sammanhang, som har stöd i de mål som finns formulerade i läroplanen för förskolan. På det sättet lär barnen i ett roligt och meningsfullt sammanhang där de får möjlighet att ställa frågor, undersöka, söka kunskap, pröva, upptäcka och reflektera över sin omvärld.

Uppdaterad: