Om förskolan

 Stenrösets förskola består av tre avdelningar, Fjärilen har barn mellan 1-2 år, Humlan och Trollsländan har barn mellan 2-5 år. På förskolan arbetar förskollärare på alla avdelningar.

Stenrösets förskola har gjort en medveten satsning med färre barn i barngrupperna med hög personaltäthet vilket vi ser som en framgångsfaktor. Det har bidragit till en gemenskap på förskolan där alla barn och vuxna känner varandra.

Förskolans miljö är anpassad efter barnens intressen och åldrar. Förskolan har gemensam ateljé, lekhall. Varje fredag samlas alla tillsammans för en gemensam sångsamling.

Förskolegården är anpassad för äldre och yngre barn genom att den är uppdelad i två gårdar med möjlighet att öppna upp mellan gårdarna. Utemiljön är varierande med gott om plats i olika slags miljöer. Här finns odlingslådor, träd och buskar, vrår, krypin, sandlådor, målade vägar, gungor, rutschkanor och lekstuga. Förskolan ligger nära ett skogsområde, som vi ofta besöker.

Stenrösets förskola ligger i Stenhagen med närhet till biblioteket som vi regelbundet besöker, samt både Västra Stenhagenskolan och Östra Stenhagensskolan.

Förskolans måltider tillagas i vårt eget kök.

Stenrösets förskola är certifierad enligt Qualis´ kvalitetssäkringssystem.

Förskolans öppettider är mellan kl. 06:30-17:30

Uppdaterad: