Verksamhet och pedagogik

På Stenrösets förskola arbetar vi utforskande och undersökande tillsammans med barnen i projekt. Projektarbetet erbjuder barnen att på ett roligt och meningsfullt sätt få möjlighet att undersöka, pröva, upptäcka och reflektera över sin omvärld.

Vid planering av innehållet av den pedagogiska verksamheten utgår vi alltid från förskolans läroplan. Det ska vara roligt att lära sig och vi låter barnen använda sig av en mängd uttryck i verksamheten.

Lärmiljön ger oss möjlighet att på ett lekfullt sätt undersöka och upptäcka tillsammans med barnen. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barnens behov och intressen. Utifrån de sju rumskoncepten skapas en miljö som är utmanande, utforskande, lärorik och inbjuder barnen till lek.

De äldsta barnen som ska börja skolan träffas regelbundet tillsammans under våren för att uppleva en gemenskap med varandra. Lärare som ansvarar för förskoleklasserna besöker även förskolan under våren.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik